Onderzoek over geloofstwijfels

door

Michel Koekkoek

Jongeren hebben veel geloofstwijfels. Welke? En hoe geef je daar in het jeugdwerk aandacht aan?

Youth Alpha en EO BEAM hebben onderzoek gedaan onder christelijke jongeren over geloofstwijfels. Een onderzoek onder 875 jongeren, merendeels vrouw en tussen de 15 en 23 jaar oud. De jongeren zijn christelijk opgevoed en gaan bijna allemaal wekelijks naar de kerk. 27% van de jongeren komt uit de PKN.

De belangrijkste uitkomsten samengevat in een filmpje:

Geloofstwijfels

De meeste jongeren hebben dus twijfels over hun geloof (80%). Belangrijke vraag is hoe we hiermee omgaan. Geven we in clubs, catechese, jeugddiensten, en andere activiteiten hiervoor ruimte?

Wat voor soort twijfel?

Jongeren twijfelen vooral aan zichzelf. Ze twijfelen bijvoorbeeld niet zo aan het bestaan van God. Of over de vraag of Jezus wel of niet is opgestaan uit de dood. Het gaat om twijfels over hun eigen geloofsleven. Namelijk:

  • Doe ik genoeg aan mijn geloof? (83%)
  • Ben ik een goede christen? (81%)
  • Werkt de Heilige Geest in mij? (68%)
  • Ga ik naar de hemel? (66%)
  • Is God aanwezig in mijn leven? (63%)

Verschillen per geloofsstroming

Er zijn ook verschillen per kerk. Per stroming hebben jongeren een geloofstwijfel die hoger scoort dan bij andere kerken.

  • Evangelische stroming: ben ik een goede christen?
  • Bevindelijke stroming: ga ik naar de hemel?
  • PKN: geloof ik wel echt? Ik voel er niets bij.

Herken je dat in je eigen kerk? Op welke manier maak je deze vraag bespreekbaar? Wordt er in preken aandacht aan gegeven?

Ruimte om twijfels te bespreken

Het merendeel (67%) van de jongeren vertelt over hun geloofstwijfels. Dit delen ze met name met vrienden. Maar ook met God, de jeugdgroep of hun ouders. Er zijn dus ook jongeren die het niet delen. Zij weten niet bij wie ze hun twijfels kunnen bespreken. Zij zouden juist wel graag ervaringen van anderen die twijfelen willen horen. Durven wij onze eigen twijfels over ons geloof te delen?

Wat mij ook opviel was dat 61% behoefte heeft over dit thema in een speciale jeugddienst. Misschien een mooie kans bij een jeugddienst.

Belangrijke conclusies

Dit onderzoek maakt duidelijk dat gesprekken over geloofstwijfels nog te weinig worden gevoerd. Een veilige plek om dit te bespreken is belangrijk. Misschien een idee om dit thema binnenkort op club te behandelen? Of met catechese? In een preek? En als je ouder van een tiener bent: een keer over beginnen aan de keukentafel?

Ik vind het belangrijk dat jongeren in de kerk antwoord krijgen op vragen die ze hebben. Dit onderzoek maakt een een deel van die vragen inzichtelijk. Klik hier voor het hele onderzoek en meer interessante weetjes.

Met wie praat jij over twijfels rond God en geloven?

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op op de hoogte van updates en blogs.