Doe ‘es missionair…

door

Martijn de Jong

Tja, waar begin je als het gaat over ‘missionair’? Mede doordat het in de afgelopen te pas en te onpas gebruikt werd in trainingen, folders, preken en dat soort zaken, is het best wel een jeukwoord geworden. Waar de één spontaan z’n sinaasappelkistje uit de schuur haalt – als een soort misplaatst Pavlov-effect – zoekt de ander het in het bouwen van relatie. Dit wijst al aan dat het begrip ‘missionair’ niet voor één gat te vangen is. Gelukkig maar. Maar hoe komen we verder, voorbij de jeuk en het sinaasappelkistje?

De bovenstaande cartoon had zomaar in het ND of Trouw kunnen staan in de missionaire variant. Iets in de trant van ‘Hé, jij bent toch missionair? Bekeer ‘es iemand?’ Zou dat een juiste combinatie zijn? Ik noemde al even het sinaasappelkistje: hoewel ze nog bestaan, zijn ze zeldzaam. Maar even los van de vraag of we deze aanpak heel geslaagd vinden, wordt in je reactie iets zichtbaar van hoe je denkt over het woord ‘missionair’ en wat jij vindt dat dit zou moeten betekenen.

Waar begin je?

In de afgelopen decennia is in kerkelijk Nederland een kentering te zien in hoe er gedacht wordt over missie. In plaats van alles wat met ‘buiten de kerk’ te maken heeft onder te brengen in de evangelisatiecommissie is breed het besef gegroeid dat missie niet primair een kerkelijk taartpuntje is, maar een houding die alles doortrekt. Deze ontwikkeling ging hand in hand met de vernieuwde focus op discipelschap in de breedte van de kerk – variërend van het programma van IZB Focus tot het werk van Mike Breen – en alles daartussen.

Een rode draad die terugkomt in deze breedgedragen renaissance van missie en discipelschap, is dat ‘missionair’ niet zozeer vorm krijgt in bepaalde structuren, ideeën of programma’s, maar dat het iets is dat begint bij God. Het is niet ons avontuur, maar Gods missie om de wereld recht te zetten en te vernieuwen. In deze missie worden mensen meegenomen en ingeschakeld als ambassadeurs van het nieuwe leven dat in Jezus zichtbaar wordt. Wil je hier meer over weten? Kijk dan eens of dit iets voor je is.

Waar stopt ‘missionair’ dan?

Ja, niet dus. ‘Doe ‘es missionair’ is iets dat nooit klaar is, maar elke dag opnieuw vorm en kleur krijgt en per situatie en persoon verschilt. Missie is de as waarop al het andere draait en vorm krijgt. Missie gaat niet zozeer over allerlei dingen doen, maar veel meer over ‘zijn’. En hieruit vloeit een levenshouding voort waarin je het leven deelt. Dit doe je allereerst thuis en doordeweeks op allerlei plekken waar je komt – werk, recreëren, wijk, etc. Een wonderlijk en spannend avontuur, waar we nog meer over moeten gaan schrijven.

Heb jij een vraag of thema rondom missie en missionair leven waar je meer over wilt weten? Laat het ons weten en neem contact op.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op op de hoogte van updates en blogs.