Welke 3 behoeften hebben jongeren voor jeugdleiders en opvoeders?

door

Michel Koekkoek

behoeften van jongeren

Dit is de laatste blog in de serie over het het promotieonderzoek van Anne-Marije de Bruin-Wassinkmaat. Zij onderzocht de religieuze identiteitsontwikkeling van reformatorisch opgevoede jongvolwassenen. Welke behoeften hebben jongeren als het gaat over het vormen van hun eigen geloofsidentiteit? In deze blog staan we stil bij die vraag.

Vorige blogs over dit onderwerp
In deze eerste blog keken we naar welke vormen van bindingen jongeren met het geloof hebben.
In deze tweede blog ontdekten we hoe jongeren onderzoeken of het geloof bij hen past.

Welke behoeften hebben jongeren niet?

We beginnen met welke wensen jongeren niet hebben. Wat je als jeugdleider of opvoeder niet moet doen:

  1. Hypocriet zijn
  2. Jongeren belemmeren
  3. Focussen op goed en fout

Als jongeren het beeld krijgen dat het geloof hypocriet is, dan zijn ze snel weg. Of als ze het gevoel krijgen dat ze belemmerd worden, dan houden ze daar niet van. En tot slot zit de wereld een stuk ingewikkelder in elkaar dan alleen maar goed en fout.

Welke behoeften hebben jongeren dan wel?

Wat kun je als jeugdleider of ouder dan wel doen voor jongeren? Hoe help je ze in het vormen van hun eigen religieuze identiteit? Jongeren hebben de volgende drie behoeften:

1. Accepteer jongeren zoals ze zijn

Iedereen wil gezien worden. Het gevoel krijgen dat hij of zij er mag zijn. Zorg er daarom voor dat jongeren weten dat je ze accepteert. Welke keuze ze ook maken en wat ze ook doen. Voor jongeren is de wereld ook niet alleen zwart-wit. Hoe kun je jouw jongeren écht zien?

2. Zorg voor verbinding

Zorg ervoor dat je altijd in gesprek blijft. Stel vragen en toon interesse. Jongeren hebben de behoefte om in verbinding te staan. Dat willen ze graag, hoe mooi! Het gaat hierbij niet alleen om interesse te tonen in de ander, maar ook om jezelf te laten zien. Deel over je eigen geloof en wees daarin kwetsbaar. Zo ben je een positief identificatiefiguur.

3. Behoefte aan andere perspectieven

Jongeren groeien op met de ideeën en meningen van hun eigen ouders en omgeving. Hoe ouder ze worden hoe meer ze op allerlei verschillende manieren in aanraking komen met andere denkbeelden. Ze hebben daaraan ook behoefte. Ze willen weten welke perspectieven er nog meer mogelijk zijn. Niet om daar gelijk in mee te gaan, maar ook om zich daaraan te spiegelen. Wie weet blijven ze wel bij wat ze hebben meegekregen. Maar zo ontstaat wel een duidelijker en steviger fundament voor hun eigen geloof.

Samen ruimte zoeken

Samen ruimte zoeken, daar gaat het volgens mij om. Aan de ene kant roepen jongeren om ruimte in hun eigen proces. Ze willen zelf ontdekken wat ze geloven. Tegelijk willen jongeren die weg niet alleen gaan. Ze willen samen optrekken. Ze hebben anderen hard nodig! Dat stemt hoopvol en geeft vertrouwen!

Wat neem jij mee uit dit onderzoek?

Ik vond het een boeiend onderzoek over religieuze identiteitsontwikkeling. Hoewel het onderzoek gaat over reformatorische jongeren, denk ik dat veel uitkomsten vergelijkbaar zijn bij andere jongeren. Een aantal vragen om hierover na te denken:

  • Wat neem jij uit dit onderzoek mee?
  • Wat is je het meest opgevallen? Wat was anders dan je had verwacht?
  • Hoe ziet ‘samen ruimte zoeken’ er voor jou uit?
  • Herken je je in 1 of meerdere van de drie behoeftes die jongeren niet hebben (hypocriet, belemmeren of goed-fout denken)?

Wees hoopvol

We hebben genoeg kansen en uitdagingen. Het pad dat jongeren nemen in hun geloofsontwikkeling is niet recht en kan met allerlei bergen en dalen komen. Uiteindelijk mogen we in elke fase hoopvol blijven. We mogen op God blijven vertrouwen dat Hij met jongeren meegaat.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op op de hoogte van updates en blogs.